Kom ud af tvangsopløsning

og få igangsat en genoptagelse af dit selskab

Tvangsopløsning forekommer ofte når eventuelle lovregler ikke er blevet overholdt i forhold til selskabslovgivningen. Eksempelvis ses det ofte, at selskaber bliver sendt til tvangsopløsning når årsrapporten er blevet indberettet væsentlig for sent eller slet ikke.

Ulemper ved tvangsopløsning

Konsekvenserne ved tvangsopløsning kan være store og rigtig omkostningstunge.

 • Selskabets ejere og ledelse fratræder øjeblikkeligt
 • Der bliver indsat en likvidator der råder 100 % over selskabet, samt selskabets bankkonto mv.
 • Likvidator vil gennemgå regnskabet og udgiften hertil kommer selskabet til at betale.
 • Der kan forekomme bøder og evt. konkurs karantæne

Hvordan genoptages et selskab under tvangsopløsning

 1. Beslutningen for genoptagelsen sker på generalforsamlingen.
 2. Du skal indgive meddelelse til skifteretten, at tvangsopløsningen skal afbrydes og det gøres senest 3 måneder efter at skifteretten blev anmodet om at tvangsopløse selskabet.
    a. Dog kan skifteretten tildele likvidator tidligere end 3 måneder og så skal likvidator godkende ophævelse af tvangsopløsningen.
 3. Godkendt revisor skal afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed vedr. om selskabskapitalen er til stede og der ikke findes ulovlige aktionærlån.
    a. Bogføring skal være foretaget op til dagsdato
    b. Der skal udarbejdes årsrapport for den manglende periode
    c. Hvis der er tale om et IVS, skal dette omdannes i samme omgang.
    d. Der skal være positiv egenkapital på 40.000 kr.
 4. Senest 2 uger efter at genoptagelsen er vedtaget, skal erklæring fra revisor anmeldes til styrelsen.
 5. Når der er søgt om genoptagelse, vil sagsbehandlingstiden være 2-4 uger.

Kontakt mig i dag og få igangsat genoptagelsen i løbet af 72 timer.

Kontakt mig i dag

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål eller ønsker at skabe et samarbejde

Kontakt mig i dag

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål eller ønsker at skabe et samarbejde