Kom ud af tvangsopløsning

og få igangsat en genoptagelse af dit selskab

Tvangsopløsning forekommer ofte når eventuelle lovregler ikke er blevet overholdt i forhold til selskabslovgivningen. Eksempelvis ses det ofte, at selskaber bliver sendt til tvangsopløsning når årsrapporten er blevet indberettet væsentlig for sent eller slet ikke.

Ulemper ved tvangsopløsning

Konsekvenserne ved tvangsopløsning kan være store og rigtig omkostningstunge.

 • Selskabets ejere og ledelse fratræder øjeblikkeligt
 • Der bliver indsat en likvidator der råder 100 % over selskabet, samt selskabets bankkonto mv.
 • Likvidator vil gennemgå regnskabet og udgiften hertil kommer selskabet til at betale. (Da er en stor økonomisk besparelse i at få genoptaget selskabet før en evt. Likvidator tiltræder)
 • Der kan forekomme bøder og evt. konkurs karantæne

Hvordan genoptages et selskab under tvangsopløsning

 1. Beslutningen for genoptagelsen sker på generalforsamlingen.
 2. Du skal indgive meddelelse til skifteretten, at tvangsopløsningen skal afbrydes og det gøres senest 3 måneder efter at skifteretten blev anmodet om at tvangsopløse selskabet.
    a. Dog kan skifteretten tildele likvidator tidligere end 3 måneder og så skal likvidator godkende ophævelse af tvangsopløsningen.
 3. Godkendt revisor skal afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed vedr. om selskabskapitalen er til stede og der ikke findes ulovlige aktionærlån.
    a. Bogføring skal være foretaget op til dagsdato
    b. Der skal udarbejdes årsrapport og indberetning heraf for den manglende periode
    c. Der skal være positiv egenkapital på 40.000 kr. (ellers skal der foretages gældseftergivelse af mellemregning med indehaver)
 4. Senest 2 uger efter at genoptagelsen er vedtaget, skal erklæring fra revisor anmeldes til styrelsen.
 5. Når der er søgt om genoptagelse, vil sagsbehandlingstiden være ca. 1 uge.

   

  *Genoptagelses prisen fra revisor inkluderer ikke punkt 3a-3c. Hvis der ønskes hjælp til indberetning af årsrapporten, skal laves gældseftergivelse (konventere mellemregning med indehaver til egenkapital for at få positiv egenkapital) eller nye vedtægter, så kommer denne pris udover genoptagelsesprisen.

  **Genoptagelsen startes øjeblikkeligt efter modtaget betaling til Handelsbanken (7631-0002047640) 

  (*) Genoptagelse koster 13.000 ex moms

  Genoptagelse med tiltrådt likvidator

  *Der vil ofte blive tildelt en likvidator 4 uger efter modtaget brev om tvangsopløsning og nogen gange før. Det er vigtigt at få genoptaget selskabet før likvidator tiltræder da udgifterne hertil, kan blive meget dyre.

 • Likvidator tager ofte 10.000-15.000 ex moms, som honorar for at give virksomheden lov til at blive genoptaget.
 • Hvis årsrapporten ikke er indleveret før likvidator tiltræder, så kræver likvidator revision af årsrapporten.
 • Honorar til revisor vedr. genoptagelsen stiger ligeledes med 7.000 ex moms hvis likvidator når at tiltræde før at genoptagelsen er endelig, da processen bliver væsentlig mere kompliceret.
 

Kontakt mig i dag og få igangsat genoptagelsen i løbet af 48 timer.

Kontakt mig i dag

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål eller ønsker at skabe et samarbejde

Kontakt mig i dag

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål eller ønsker at skabe et samarbejde